O P I N I O N S

 
 

ANYS  2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019

 
----------    
 

2012

 
     
     Conversant amb una amiga.  
     ¿A què diem veritat...?  
     ¿Què és la vida...?  
     La decadencia.  
     La renúncia.  
     ¿Què és la tristesa...?  
     ¡¡Deixeu-me somiar!!