O P I N I O N S

 
  ANYS  2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
----------    
  2008  
     
      "La mort vista des d'una vessant diferent".  
      A Tornabous i a la seva gent.